Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z Mistrzostwami napisz do nas.
Z pewnością szybko odpowiemy!

  • Więcej

    W odniesieniu do przesłanego zapytania przyjmuję do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska, os. Grunwald 6A / 4, 66-400 Skwierzyna, Polska (dalej: Administrator danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska, w celu kontaktu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997., nr 133, poz. 833 z późń. zm. i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - tzw. RODO).

  • Więcej

    Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodny przepływ takich danych i uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne przepisy dotyczące ochrony danych) dane mogą być przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do zakończenia wymiany ofert, aw przypadku umowy - dla czas niezbędny do jego wdrożenia i rozpatrzenia wszelkich sporów w kontekście jego realizacji. Administrator danych w związku z powyższym przetworzy dane osobowe w ciągu 5 lat od ich udostępnienia.